Aeon Mall Tsu-Minami

Address 145 Takachaya-Komoricho, Tsu-Shi, Mie  3F, Aeon Mall Tsu-Minami
Tel 059-253-2338
Business hours

10:00~21:00

Number of seats

food court (1,000seats)

No smoking time

Smoke-free

Parking Aeon Mall Tsu-Minami Parking lot