Ikebukuro Nishiguchi

Address 1-40-1 Nishi-Ikebukuro, Toyoshima-ku, Tokyo, 171-0021 Daisho Bldg.
Tel 03 - 5911 - 3839
Business hours

Mon - Thu 10:00 - 26:00
Fri / Sat / the day before holiday 10:00 - 28:00
Sun / Holiday 10:00 - 26:00

Number of seats

1F 9 counter seats
2F 6 counter seats / 20 table seats

No smoking time

Smoke-free

Parking No