Shinjuku Nishiguchi

Address 1-13-3 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023 1F, Nishi-Shinjuku Bldg.
Tel 03 - 5909 - 3832
Business hours

10:00 - 26:00

Number of seats

13 counter seats / 33 table seats

No smoking time

Smoke-free
*E-cigarette is permitted after 15:00 during weekdays

Parking No